Doop, huwelijk en uitvaart Doop, huwelijk en uitvaart
Doop

Als u een kind wil laten dopen, kunt u contact opnemen met uw wijkpredikant die graag eerst langskomt voor een kraambezoek, om uw kindje te komen bewonderen én om wellicht nader kennis te komen maken. Met uw wijkpredikant kunt u later de doopdatum vaststellen.

Vóór het zover is vinden er één of twee gesprekken plaats, eventueel samen met andere doopouders. Zo'n doopverzoek kan immers niet vrijblijvend zijn! Is het inderdaad een bewuste keuze? En beseft u als ouders dat dit ook een belofte naar de opvoeding van uw kind inhoudt? Ook zal in dit gesprek de verdere betrokkenheid bij het geloof en kerk ter sprake komen. Je kind laten dopen in het midden van de gemeente vraagt ons inziens immers wél om een betrokkenheid bij die gemeente. Vandaar komt als vanzelf ook aan de orde waar u als ouders zelf staat. Hierbij zijn een positieve motivatie belangrijker dan het al dan niet belijdend kerklid zijn.

Het jaar daarop wordt u uitgenodigd voor een ‘terugkom-avond’, waarin samen met andere ouders doorgesproken wordt over het vervolg op de doop in de opvoeding van de kinderen.

Het kan voorkomen dat de ene ouder het geloof van de ander of diens keuze voor de doop niet deelt. Het is goed daarover open en eerlijk met elkaar te spreken. Bijna altijd is er een benadering te vinden, waarbij beide ouders zichzelf kunnen blijven. Bijvoorbeeld in de vorm van een aangepaste vraag. Hierbij kan worden gedacht aan een formulering zoals: "Wil je, waar mogelijk, je partner steunen bij de geloofsopvoeding van jullie kind?"
 

Huwelijk

Gemeenteleden die graag hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen en zegenen, kunnen zich wenden tot hun wijkpredikant en tot het kerkelijk bureau. Het ligt voor de hand dit, zoals er tijdig allerlei dingen afgesproken en vastgelegd moeten worden, ruim van tevoren te doen. Met de desbetreffende predikant worden er meerdere voorbereidende gesprekken gehouden.

Als er gebruik gemaakt wordt van het kerkgebouw De Open Hof, zal dat met de koster afgestemd moeten worden. In samenspraak met deze zal desgewenst gezocht worden naar een organist en of eventueel ondersteuning nodig is vanuit het beamteam. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval indien de dienst uitgezonden en opgenomen dient te worden via kerkdienstgemist.nl.

Aan ondersteuning van de kerk aan een huwelijk zijn kosten verbonden. Informatie over tarieven voor het huwelijk kunt u vinden bij het kerkelijk bureau.
 

Uitvaart
 

Bij een overlijden moet er veel geregeld worden,ook of er een predikant moet komen of niet. Als er prijs wordt gesteld op de aanwezigheid van de kerk bij de uitvaart, is het belangrijk dat u de wijkpredikant zo snel mogelijk informeert. Samen met de uitvaartverzorger kan dan overlegd worden over het tijdstip en de plaats voor de uitvaart.

Er zal dan meestal ook gelijk een afspraak gemaakt worden voor een nader gesprek met de achterblijvenden. In dat gesprek worden dan verdere afspraken gemaakt met betrekking tot de voorbereidingen van de uitvaartdienst. 

Als er gebruik gemaakt wordt van het kerkgebouw De Open Hof, zal de uitvaartbegeleider in de regel de koster bellen. In samenspraak met deze zal desgewenst gezocht worden naar een organist en of eventueel ondersteuning nodig is vanuit het beamteam. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval indien de uitvaartdienst uitgezonden en opgenomen dient te worden via kerkdienstgemist.nl.

Indien de kerk op de hoogte wordt gebracht van een overlijden dan zal van dit overlijden, op de zondag erna, door middel van een afkondiging, bekend worden gemaakt in de twee wijkgemeenten van de Protestantse gemeente Veenendaal. Na een kerkelijke uitvaart zal er, in principe door diegene die de dienst leidde, ook een 'in memoriam' worden geschreven in het kerkblad 'Samen Één'.

Informatie over uitvaartdiensten met achtergronden en praktische aanwijzingen kunt u hier downloaden

Aan een rouwdienst zijn kosten verbonden. Informatie over de tarieven kunt u vinden bij het kerkelijk bureau.

terug