Dragonder Ontmoet Dragonder Ontmoet

Zoals de aanhef als zegt: de wijk Dragonder staat in het middelpunt.
Een kleine werkgroep buigt zich met enige regelmaat over activiteiten in de wijk, waarbij we als kerk-in-de-wijk- kunnen aanhaken. De missionaire gedachte is ons uitgangspunt, de ontmoeting met mensen uit de wijk is onze drijfveer. De ontmoeting met mensen staat centraal. Onze kraam met koffie & koek is inmiddels een herkenbare plek geworden. 

Voor meer info, mail met Ds. John Boogaard via (dragonderontmoet@pkn-veenendaal.nl)

terug