DE KERK HEEFT U NODIG!! DE KERK HEEFT U NODIG!!


                Géén grapje en géén kunstje!!Vanaf medio januari 2021 kan de (ere)dienst in de Open Hof niet langer doorgaan, vanwege…

… het ontbreken van ouderlingen!  (En dat is, zoals gezegd, géén grapje!)

In januari 2021 loopt de (vaak al een paar keer verlengde) termijn van veel ambtsdragers ten einde.
Met veel dank voor hun liefdevolle inzet nemen we afscheid van hen.
Het probleem is dat er alleen nog maar 2 jeugdouderlingen overblijven. Verder zijn er vanaf half januari géén ‘pastorale ouderlingen’ meer! Dé vraag is nu: wíe gaat hun plek innemen?
Een feit is dat er, o.a. vanwege een geplande herstructurering van het pastoraat, al een tijdlang niet meer gezocht is naar nieuwe ambtsdragers of andere nieuwe ‘werkers in het veld’.
Eerst moet je immers weten wáár je mensen voor vraagt!  Voor een belangrijk deel weten we dat nu!

De structuur van het pastoraat krijgt langzamerhand een nieuwe vorm (binnenkort meer hierover).
In ieder geval gaan we daarin - méér dan voorheen - ‘talent- en gavegericht zoeken’ naar mensen.
Vragen stellend als: 'Wat is jouw talent / wat is jouw gave?' en: 'Wil je die inzetten in en voor de kerk?'

Lees, bid, denk en doe mee alsjeblieft.

We zijn op zoek naar:
 • 8 ouderlingen die samen het pastoraat gaan coördineren en aansturen. 
 • een nieuwe voorzitter van de kerkenraad.
 • mensen die diaken willen worden. Om onze kerkelijke dienstbaarheid te stimuleren en aan te sturen.

  Denk en bid mee. Noemt u namen? Van mensen die we kunnen benaderen?
Ook gaan we op zoek, breder dan alleen de kerkenraad, naar mensen die mee willen werken aan wat we ons HR-beleid noemen:
 • Wie komt ons ‘vakkundig helpen‘ mensen te zoeken en vast te houden en b.v. ook hun toerusting te organiseren?
 • Wie wil ons helpen ook b.v. ouderen te bezoeken?
 • Wie houdt ervan nieuw ingekomenen welkom te heten?
 • Wie hoort er bij de zgn. middengeneratie en wil in- en met deze groep actief zijn?
 • Wiens hart ligt bij jongeren?
 • En wie gaat graag bij mensen langs als er wat te vieren valt:
  bij geboorte of bij een huwelijksjubileum bijvoorbeeld?

  Denk en bid mee. Noemt u namen? Van mensen die we kunnen benaderen?
Stuur uw / jouw bijdragen / namen / reacties per email of brief naar onze scriba: 

Mevr. Henny Bokje-Quispel
scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl
Floralaan 17, 3904 BX  Veenendaal

 
terug