College van Diakenen zoekt College van Diakenen zoekt
EEN SECRETARIS

De functie wordt nu tijdelijk waargenomen. Het CvD coördineert de bovenwijkse diaconale zaken, zoals het collecterooster, boekhouding & financiën, geldwervingsacties, verjaardagsfonds enz. Het college bestaat uit 7 personen, namelijk 4 diakenen afkomstig uit de beide wijkdiaconieën, een voorzitter, penningmeester en een secretaris. Het college is het bestuur van de PGV diaconie en vergadert ca. 6x per jaar. 

Taken secretaris:
  • Voorbereiden van vergaderingen zoals agenda maken, notuleren en actiepunten uitwerken.
  • E-mails behandelen en postoverzicht bijhouden.
  • Extra vergadering bij een individuele hulpvraag beleggen, notuleren en uitwerken.
  • Publicaties verzorgen voor Samen Eén en PGV website.
  • Contactpersoon voor de beide wijkdiaconieën.
  • Contactpersoon voor diaconale organisaties als Inloophuis de Zevensprong, Stichting Kerk en Minima Veenendaal, HipHelpt enz.

Tijdsbesteding: ca 2 uur per week 

Wilt u eens nadenken of u iemand weet die hiervoor geschikt zou zijn, bijv. uzelf? Met het oog op de afvaardigingen binnen het College, geven we de voorkeur aan iemand uit Wijkgemeente De Open Hof.

Als u meer informatie wilt hebben over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met José Engel, telefoon: 06-53752057, e-mail: scriba.diaconie@pkn-veenendaal.nl

Deze informatie kunt u eventueel ook downloaden en printen.

Wilt u meer weten over de Diaconie van de PGV?  Klikt u dan hier voor alle informatie.

 
terug