Wie zit er in jouw BLIK-veld? Wie zit er in jouw BLIK-veld?
Weer/nog:
in elkaars BLIK-veld


Al enige tijd gaan er 10 (gevulde) bakblikken de gemeente door. U/ jij hebt er vast van gehóórd of gelezen, in Samen Eén bijvoorbeeld. Of u /jij kon er zelfs van proeven doordat íemand iets lekkers bracht, al dan niet zelf gebakken!

Aan deze rondgang komt, wat ons betreft, voorlopig nu een einde. 
Geeft u de blikken af in de kerk? Of, als dat écht niet gaat, halen wij ze bij u op. 
Neem dan contact op met Erna Slok per mail: jtslok@ziggo.nl
of via: 06 3636 7689.

Dank vast!

 

Medeling van Maart 2021
WIE zit er in jouw BLIK-veld?
Maak dat ZICHTBAAR!!   

En ook … laat ze dat PROEVEN!    Hoe je dat kunt doen?? 

 
 
IN ELKAARS BLIK-VELD!
 

Om in deze tijd als ‘Open Hof gemeente’ verbonden te blijven met elkaar zijn we gestart met ‘doorgeef-cakeblikken
.
We zien elkaar nog maar zelden, maar dit cakeblik wil wel zeggen:  je bent nog steeds in mijn blikveld!

We hopen dat deze 10 blikken die rondgaan de onderlinge verbondenheid versterken en dat ze een mooie tocht door de gemeente mogen maken.

Hoe het werkt? Heel simpel!

 
  • Je ontvangt een blik met cake of iets anders lekkers. Geniet ervan!
     
  • Binnen een week geef je dit blik weer dóór, aan een ander / aan anderen
    binnen onze wijkgemeente De Open hof.

Om dáármee te zeggen: ik zie jou / en denk aan je.                                         

 


Februari 2021

(Met dank aan de Westerkerk waar we dit mooie idee van hebben geleend.)

Al geruime tijd ontmoeten we, door de coronacrisis, elkaar als gemeenteleden niet of nauwelijks meer vanzelfsprekend

Weet jij nog wie er naast je zat in de kerk? Of wie je altijd tegenkwam in de gang en bij de koffie? Wie komt er bij je op, als je terugdenkt aan de kerkdiensten? Ons leek het een mooi idee: dat je eens wat lekkers gaat bakken voor hem/haar/hen! 

Daarom gaan er in de komende tijd een tiental cakeblikken de gemeente rond die wij vast voor u kochten, met het idee daarbij dat je wat lekkers bakt – en dat dan bij iemand brengt (= afgeven aan de deur, meer kan nu niet. Een uitleg op papier zit erbij). Om daarmee aan elkaar te laten merken: ‘jij bent’ / ‘jullie zijn’ nog steeds in mijn blik-veld! En ook al zien we elkaar niet meer zo vaak: ik gun / wij gunnen jou/jullie gewoon iets lekkers in deze ongewone tijd. 

De bedoeling is dat de ontvanger dat blik vervolgens binnen een week weer vult met iets lekkers wat gebakken wordt (of, als bakken niet gaat, met iets anders lekkers dat gekocht wordt) wat dan weer doorgegeven wordt aan wéér iemand anders. 

De hoop is: dat we zo, met elkaar, een beetje tastbaar kunnen maken: dat we oog willen hebben voor elkaar.

Krijg je twee blikken? Geniet ervan of geef het, dezelfde dag, zonder verdere woorden, weer door.


Heb je wel een idee over: aan ‘wie’ je je baksel wil brengen, maar weet je geen adres? Vraag het gerust, bijvoorbeeld aan ds. John Boogaard. Ook hij helpt je daarin graag - waar dat kan.

 
terug