Beroep uitgebracht en aanvaard! Beroep uitgebracht en aanvaard!
De wijkgemeente steunde op 1 september tijdens een gemeentevergadering vrijwel unaniem de voordracht van Rob in de vacature voor predikant (0,8 fte) in De Open Hof. Er zijn geen bezwaren binnengekomen tegen de gevolgde procedure. Dit betekent dat de weg open lag om Rob van de Wetering op 10 september per brief te beroepen. Hij had maximaal drie weken de tijd zich op het beroep te beraden. Rob heeft echter, zoals aangegeven, direct laten weten het beroep te aanvaarden. Daar zijn wij vanzelfsprekend heel blij mee.

Dit betekent dat we de bevestiging- en intrededienst kunnen gaan voorbereiden. In overleg met Rob hebben we gekozen voor een bevestiging- en intrededienst op 30 oktober om 14.30 uur. U bent daar allemaal vanzelfsprekend van harte voor uitgenodigd. Nadere mededelingen daarover volgen opeen later moment. De wijkkerkenraad hecht eraan de beroepingscommissie te bedanken voor haar inspanningen. We danken ook de wijkgemeente voor het in de wijkkerkenraad en beroepingscommissie gestelde vertrouwen. En we zien vooruit naar de komst van onze nieuwe wijkpredikant: Rob van de Wetering
 
terug