Bericht Kerkenraad (15-1-2021) Bericht Kerkenraad (15-1-2021)
De Kerkenraad van Wijkgemeente De Open Hof is blij u te kunnen meedelen dat 
 
  • Annemarie de Mooij (als jeugdouderling) 
  • Arendje Beeke (als ouderling)
  • Anke Smid (als ouderling)
  • Erna v.d. Net (als ouderling)
  • Wilma Kloet (als ouderling)
bereid zijn het ambt op zich te nemen.

Er zijn geen bezwaren ingediend tegen  hun bevestiging. 
Bevestiging zal plaatsvinden op 24 januari 2021 in onze wijkkerk.

 
terug