Bericht van de AK Bericht van de AK


Beste gemeenteleden,

De laatste weken is vanuit het Kerkelijk Bureau een aantal e-mails verzonden aan onze kerkelijke vrijwilligers. Hierin wordt gevraagd in te stemmen met het doen aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Hierover is vanuit de Algemene Kerkenraad al eerder in Samen Een geschreven.

Wij ontvingen de laatste week meerdere berichten en hartenkreten. Daarom deze aanvullende toelichting om eventuele misverstanden weg te nemen.

Het aanvragen en verkrijgen van een VOG voor onze kerkelijke vrijwilligers is een uitdrukkelijke wens van de PKN. U moet dit absoluut niet uitleggen als een teken van wantrouwen, laat staan belediging, ten opzichte van onze vele vrijwilligers maar vooral de wens om ook in onze kerk een veilig(er) klimaat te creëren  in de omgang met kwetsbare mensen. Maar ook het gevolg geven aan de maatschappelijke druk (en soms noodzaak) om voor leden van organisaties een veilig(er) klimaat te creëren.

Of dat op deze manier met een VOG de beste manier is, daar hebben wij ook onze twijfels over. Feit is wel dat zeer veel maatschappelijke organisaties, die met kwetsbare mensen werken, inmiddels hiertoe zijn overgegaan. We hebben dit onderwerp dit voorjaar in de Algemene Kerkenraad besproken en toch besloten aan de wens van de PKN gevolg te geven. Meer hierover leest u op:
https://protestantsekerk.nl/nieuws/gratis-verklaringen-omtrent-gedrag-vog-voor-kerkelijke-gemeenten/

Wij vragen u daarom, als u zo’n verzoek van het Kerkelijk Bureau hebt gehad, hieraan mee te werken. Echter: wij kunnen en willen niemand daartoe dwingen. Als iemand ervoor kiest dit niet te doen, dan staat u dat vrij en respecteren wij dat.

Verder hopen wij ook dat deze aanvraagprocedure uw motivatie om u voor onze kerkgemeenschap in te zetten niet aantast.

Met vriendelijke groet,

Gerrit Hagelstein
Voorzitter AK
 
terug