Adventsproject KND 2022 Adventsproject KND 2022
De hele adventstijd zullen we door verschillende personen in de Bijbel gaan zien wat thema ‘ik kan niet wachten’ voor hen betekent. Op 1e kerstdag zullen we het thema afsluiten. De tijd van advent is een tijd van wachten. Het woord 'advent' betekent 'komst': we wachten op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en zijn komst als mens op aarde. Dat vieren we met Kerst. 

Er is ook een projectied 'Komt als een kind in onze nacht'. Het couplet voor de adventsweken kun je lezen na de bijbelteksten hieronder. Het filmpje van het lied dat we iedere week via de beamer mee kunnen zingen, staat onderaan deze pagina. Als het (bijna) Kerst is, komt daar ook het filmpje met het couplet dat bij Kerst hoort te staan. Dan moet je wél even een stukje doorscrollen. 

Fijne Advent en Kerst!


1e Advent: Jakobus 5: 7-8
De mensen moeten geduldig wachten op de dag dat Jezus terugkomt, zoals een boer geduldig wacht op de regen die zijn land nodig heeft.

2e Advent: Lucas 1:26-38 en 1:46-55
Ook Maria kan niet wachten! Want ze zal een baby krijgen, dat heeft de engel haar zelf verteld. Nu wacht ze, totdat Jezus is geboren, de beloofde redder, de Messias!  Maria zingt er zelfs van!

3e Advent: Matteüs 1: 18-24
Jozef wacht op de geboorte van Jezus en op de vervulling van Gods belofte uit de heilige boeken. Jezus zal Immanuel genoemd worden.

4e Advent: Lucas 2:22-40
Maria en Jozef gaan veertig dagen na de geboorte van Jezus met Hem naar de tempel. Daar zien Simeon en Hanna Jezus. Ze hebben hun leven lang op Hem gewacht: Gods belofte is vervuld.

Kerst: Matteüs 2:1-12
Wijze mannen uit een ver land zoeken naar de nieuwe koning: de pasgeboren koning van de Joden. Ze volgen zijn ster en ze vinden Jezus. 
Projectlied ‘Komt als kind in onze nacht’
Couplet om te zingen tijdens Advent

In een wereld, soms zo duister,
Wordt al eeuwenlang gewacht,
Op een nieuwe morgen - luister,
Hoor je ’t lied al door de nacht?
God belooft een nieuwe wereld,
Al ons wachten wordt beloond.
Hij zal wonen bij de mensen,
Komt als kind in onze nacht.

Refrein:
Gloria, Gloria
God zal wonen bij de mensen
Komt als kind in onze nacht. (2x)

 

Aanvullend couplet om te zingen tijdens Kerst

Het is Kerst, wij vieren samen.
Jezus komt bij ons op aard’.
Alle volken roepen ‘amen’!
Jezus is het wachten waard.
Wij begroeten Hem als koning,
Ook al komt Hij zonder pracht.
Onze wereld wordt Gods woning,
Kijk, zijn ster verlicht de nacht.

Refrein:
Gloria, Gloria
God zal wonen bij de mensen
Komt als kind in onze nacht. (2x)

 

 

terug