40-dagenproject Kindernevendienst 40-dagenproject Kindernevendienst

Wie? Wat? Waar!

Wie is Jezus? 
Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. In verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft , en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij toch?

In het veertigdagenproject gaan we op zoek naar antwoorden op de vraag wie Jezus is? Het draait daarbij steeds om deze vragen: Wie is Hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke waarheid ontdekken we over Jezus? 

Voor het kindermoment in de kerk is er een kerkraam. Elke zondag van de veertigdagentijd kan er een venster worden geopend, waarbij een raampje met een illustratie zichtbaar wordt. Zo wordt stukje bij beetje meer zichtbaar wie Jezus is en wie Hij voor ons wil zijn.
 

Er is ook een projectied 'Wie zeg jij dat Ik ben'.
Het couplet tot aan Palmzondag kun je lezen na de bijbelteksten hieronder. Het filmpje van het lied dat we iedere week via de beamer mee kunnen zingen, staat erbij. Als het Palmpasen is, komt daar ook het filmpje met de tekst die bij Palmpasen hoor. En daarna het filmpje met de tekst die we met Pasen gaan zingen.
 
1e Zondag: Marcus 6:1-6 
Jezus geeft uitleg over God, Hij doet wonderen en geneest mensen... allemaal bijzondere dingen!
 
2e zondag: Marcus 4:35-41 
Jezus zorgt ervoor dat een storm op het meer gaat liggen, waardoor de leerlingen zich afvragen wie Hij toch is. Zelfs de wind en het water luisteren naar Hem en doen wat Hij zegt..!!  Wie is Jezus
 
3e Zondag: Lucas 7: 36-50  
Jezus vergeeft een vrouw die volgens de mensen een slecht leven leidt. 
 
4e Zondag: Joh.6:25-36, 41-51  
Jezus legt aan de mensen uit dat Hij het hemelse brood is.
 
5e Zondag: Matt. 16:13-17 em 20-21
Jezus vraagt aan de leerlingen wie Hij volgens de mensen is.
 

Projectlied ‘Wie zeg jij dat Ik ben’
Couplet om te zingen tot Palmpasen

Klik op het plaatje hieronder om het filmpje te bekijken. En... zing maar mee!![couplet]
Wie zeg jij dat Ik ben,
Een mens, een profeet,
Timmerman of Koning,
Die echte vrede geeft?

Wie zeg jij dat Ik ben,
Hoor je wat Ik zeg?
In de naam van mijn Vader,
Wijs Ik jou de weg.

[bridge]
Veertig dagen vragen,
Veertig dagen zoeken,
Veertig dagen kijken,
Op wie zou Jezus lijken?

[refrein]
U bent de levende Heer,
Sterker dan de wind,
Vergeeft onze zonden,
En roept ieder kind.
Het levende brood,
Genoeg voor iedereen,
U blijft met ons meegaan,
Staat altijd om ons heen.
terug